Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multivariate GARCH
Název práce v češtině: Multivariate GARCH
Název v anglickém jazyce: Multivariate GARCH
Klíčová slova: viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Klíčová slova anglicky: multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2016
Datum zadání: 27.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.10.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
  RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK