Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultury léčivých rostlin in vitro - III
Název práce v češtině: Kultury léčivých rostlin in vitro - III
Název v anglickém jazyce: In vitro-cultures of medicinal plants-III.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2006
Datum zadání: 15.11.2006
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Jiřina Dušková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK