Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv parazita na aktivitu biotransformačních a antioxidačních enzymů ve střevě hostitele
Název práce v češtině: Vliv parazita na aktivitu biotransformačních a antioxidačních enzymů ve střevě hostitele
Název v anglickém jazyce: Effect of parasite on activity of biotransformation and antioxidant enzymes in host intestine
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2016
Datum zadání: 17.01.2018
Datum a čas obhajoby: 20.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Oponenti: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literatury
Infikace potkanů tasemnicí krysí (Hymenolepis diminuta)
Izolace střevní mukózy z potkanů infikovaných tasemnicí krysí (Hymenolepis diminuta) a potkanů kontrolních
Příprava subcelulárních frakcí z mukózy
Stanovení aktivit vybraných biotransformačních a antioxidačních enzymů (spektrofotometrie, spektrofluorimetrie)
Zpracování výsledků, statistické vyhodnocení
Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Podle rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK