Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cytometric assay of antigen-specific T cell response in monitoring of BCG vaccine therapy
Název práce v češtině: Cytometrický test antigen-specifické T buněčné odpovědi pro monitoring terapií BCG vakcínou
Název v anglickém jazyce: Cytometric assay of antigen-specific T cell response in monitoring of BCG vaccine therapy
Klíčová slova: T-buněčná odpověď, průtoková cytometrie, aktivační test in vitro, antigenom, imunoterapie nádorů, stratifikace pacientů, personalizovaná medicína
Klíčová slova anglicky: T-cell response, flow cytometry, in vitro activation test, antigenome, tumor immunotherapy, patient stratification, personalized medicine
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2019
Oponenti: prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je detekce nádorově-specifické imunitní odpovědi u pacientů s karcinomem močového měchýře (BCa). Budou použité různé ex vivo aktivační metody průtokové cytometrie. Komplexní fenotyp bude charakterizovaný spolu s antigenní specifitou pacientských T buněk v periferní krvi.
V případě odpovídajícího financování budou aplikované dnešní poznatky o mutovaných frekventovaných neoepitopech (tzv. antigenomu) v BCa nádorech pro T-buněčnou odpověď, a tyto budou experimentálně využité pro detailní analýzu.
Výsledkem této práce je možnost stratifikace pacientů s BCa na základě jejich popsané imunitní reaktivity. Obecně diskutované budou i dnešní detekční možnosti T-buněčné odpovědi v klinické praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is an experimental detection of tumor-specific immune response in bladder cancer patients (BCa). Multiple ex vivo activation methods of flow cytometry will be used. Complex phenotype background will be characterized together with the antigenic specificity of patient T cells in peripheral blood.
Application of our recent knowledge of mutated neoepitopes (so-called antigenome) within the tumor for the T-cell response will be used in detail analysis in case of appropriate budget.
The main outcome of this work is an opportunity to stratify BCa patients with respect to described personal immune reactivity. A general discussion on the use of T-cell response detection methods in clinical practice will follow.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK