Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy Vinca minor L. a ich biologická aktivita II.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Alkaloidy Vinca minor L. a ich biologická aktivita II.
Název práce v češtině: Alkaloidy Vinca minor L. a jejich biologická aktivita II.
Název v anglickém jazyce: Vinca minor L. alkaloids and their biological activity II.
Klíčová slova: Vinca minor L., indolové alkaloidy, butyrylcholinesterasa, prolyloligopeptidasa, glykogensynthasa kinasa-3, Alzheimerova choroba, cytotoxicita
Klíčová slova anglicky: Vinca minor L., indole alkaloids, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, glykogen synthase kinase-3, Alzheimer's disease, cytotoxicity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 14.05.2021
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Kateřina Hradiská Breiterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracování odborné rešerše,
2) Izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Vinca minor L. (Apocynaceae),
3) Identifikace obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
4) Měření biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a prolyloligopeptidasy, případně cytotoxicita),
5) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
databáze Chemical Abstracts, Reaxys, periodika – impaktované časopisy (Planta Medica, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications, Archives of Pharmacal Research atd.), elektronické informační zdroje FaF UK (SUWECO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Wiley online library atd), medline.
Předběžná náplň práce
1) Izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Vinca minor L. (Apocynaceae),
2) Podíl na identifikaci obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
3) Podíl na stanovení biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidské butyrylcholinesterasy, glykogensynthasy kinasy-3 a prolyloligopeptidasy, případně cytotoxicita).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Isolation at least one pure akaloid by use of common chromatographic methods from a summary alkaloidal extract from Vinca minor L. (Apocynaceae),
2) Participation in identification of isolated compounds by MS and NMR analyses
3) Participation in determination of biological activity - in vitro assays (inhibition of butyrylcholinesterase, glycogen synthase kinase-3, prolyl oligopeptidase, possibly cytotoxicity)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK