Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Antropologie Synesiova spisu O snech
Název práce v češtině: Antropologie Synesiova spisu O snech
Název v anglickém jazyce: Anthropology of Synesius´ On Dreams
Klíčová slova: pneuma, ochéma, oneiromancie, sny, novoplatonismus, pozdní antika
Klíčová slova anglicky: pneuma, ochema, oniromancy, Neoplatonism, Late Antiquity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2016
Datum zadání: 23.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
  prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK