Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rychlá detekce mikroorganismů ve farmaceutických materiálech
Název práce v češtině: Rychlá detekce mikroorganismů ve farmaceutických materiálech
Název v anglickém jazyce: Rapid detection microogranism in pharmaceutical materials.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2007
Datum zadání: 23.05.2007
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Oponenti: PharmDr. Barbora Voxová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK