Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití molekulárně genetických metod při vyšetřování solidních nádorů
Název práce v češtině: Využití molekulárně genetických metod při vyšetřování
solidních nádorů
Název v anglickém jazyce: Application of molecular genetic methods in solid tumors diagnostic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK