Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Textilná produkcia v strednej a neskorej dobe bronzovej na gréckej pevnine a v západnej Anatólii
Název práce v jazyce práce (slovenština): Textilná produkcia v strednej a neskorej dobe bronzovej na gréckej pevnine a v západnej Anatólii
Název práce v češtině: Textilní produkce ve střední a pozdní době bronzové na řecké pevnině a v západní Anatolii
Název v anglickém jazyce: Middle and Late Bronze Age Textile Production on the Greek Mainland and in Western Anatolia
Klíčová slova: egejská oblasť|tkáčsky stav|tkáčske závažia|vretená|prasleny|špulky
Klíčová slova anglicky: Aegean|looms|loom-weights|spindles|spindle whorls|spools
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2016
Datum zadání: 29.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Textilná produkcia egejskej doby bronzovej sa za posledné desaťročie dostala do popredia archeologického záujmu. Hlavná pozornosť bola pritom venovaná Kréte a južnej Egejde ako takej. Cieľom práce bude preto viac oblasť gréckej pevniny a pobrežnej Anatólie, pričom dôraz bude kladený na typologickú a chronologickú analýzu predmetov spojenych s textilnou produkciou. Podkladom k práci bude publikovaný materiál z reprezentatívnych nálezísk. Získané informácie budú zhodnotené aj z pohľadu experimentálnej archeológie.
Seznam odborné literatury
Andersson Strand, Eva, Marie-Louise Nosch, and Joanne Cutler. 2015. Textile tools and textile production - studies of selected Bronze Age sites: introduction. Tools, Textiles and Contexts: Investigating Textile Production in the Aegean and Eastern Mediterranean Bronze Age, Andersson Strand, Eva and Marie-Louise Nosch, eds. Ancient Textiles Series 21, Oxford and Philadelphia: Oxbow Books.
Barber, E.J.W. 1991. Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean. Princeton University Press, Princeton.
Burke, Brendan. 2010. From Minos to Midas: Ancient Cloth Production in the Aegean and in Anatolia,. Ancient Textiles Series 7, Oxford and Oakville: Oxbow Books.
Burke, Brendan. 2010. Textiles. The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), Cline, Eric H., ed. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-536550-4. p. 430-442.
Mårtensson, Linda, Marie-Louise Nosch and Eva Andersson Strand. 2009. Shape of things: Understanding a loom weight. OJA 28.4. p. 373-398. (Summary, p. 373).

Nosch, Marie-Louise and Robert Laffineur, eds. 2012. Kosmos: Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International Aegean Conference/13e Rencontre égéenne internationale, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research, 21–26 April 2010. Aegaeum 33, Leuven and Liege: Peeters.
Smith, Jill Carington. 1992. Spinning and Weaving Equipment. McDonald, William A., and Nancy C. Wilkie, eds. Excavations at Nichoria in Southwest Greece. Volume II: The Bronze Age Occupation. The University of Minnesota Press, Minneapolis. p. 674-711.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK