Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legislative Behaviour of Deputies in the Czech Republic
Název práce v češtině: Aspekty sněmovní aktivity poslanců Parlamentu České republiky
Název v anglickém jazyce: Legislative Behaviour of Deputies in the Czech Republic
Klíčová slova: parliament, Chamber of Deputies, member of parliament, activity, legislative behaviour, Czech Republic
Klíčová slova anglicky: parliament, Chamber of Deputies, member of parliament, activity, legislative behaviour, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2016
Datum zadání: 01.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2016
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  doc. Michal Pink, Ph.D.
 
 
Seznam odborné literatury
Bäck, H., Debus, M. a Müller, J. (2014). Who Takes the Parliamentary Floor? The Role of Gender in Speech-Making in the Swedish Riksdag. Political Research Quarterly, 67(3), 504-518.
Brunclík, M. (2011). Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě. Acta Politologica, 3(2), 116-144.
Brunclík, M. (2012). Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj k posílení pozice vlády vůči parlamentu. Středoevropské politické studie, 14(4), 501-527.
Carrubba, C. J., Gabel, M., Murrah, L., Clough, R., Montgomery, E. a Schambach, R. (2006). Off the Record: Unrecorded Legislative Votes, Selection Bias and Roll-Call Vote Analysis. British Journal of Political Science, 36(4), 691-704.
Drulák, P. a kol. (2008). Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.
Dvořák, P. (2015). Konflikt v hlasování Poslanecké sněmovny PČR (1993–2013). Středoevropské politické studie, 17(1), 57–87.
Fox, J. (1997). Applied regression analysis, linear models, and related methods. Los Angeles: Sage Publications.
Gagliarducci, S., Nannicini, T. a Naticchioni, P. (2010). Moonlighting Politicians. Journal of Public Economics, 94(9-10), 688-699.
Geys, B. a Mause, K. (2013). Moonlighting Politicians: A Survey and Research Agenda. The Journal of Legislative Studies, 19(1), 76-97.
Gregor, K. a Havlík V. (2013). Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998–2010. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 49(4), 549-576.
Hix, S. (2001). Legislative Behaviour and Party Competition in the European Parliament: an Application of Nominate to the EU. JCMS: Journal of Common Market Studies, 39(4), 663-688.
Jensen, C. B., Proksch, S. O. a Slapin, J. B. (2013). Parliamentary Questions, Oversight, and National Opposition Status in the European Parliament. Legislative Studies Quarterly, 38(2), 259-282.
King, G. (2008). Unifying Political Methodology: The Likelihood Theory of Statistical Inference. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton university press.
Kolář, P., Syllová, J. a Pecháček, Š. (2002). Parlament České republiky, 1993-2001. Praha: Linde.
Kysela, J. (2006). Česká republika mezi poloprezidentským a parlamentním režimem. Politologická revue, 12(1), 5-28.
Kubát, M. (2013). Současná česká politika: co s neefektivním režimem?. Brno: Barrister & Principal.
Linek, L. (2005). Surveys of MPs and Senators in the Parliament of the Czech Republic between 1993 and 2005. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 41(3), 487-498.
Linek, L. a Lacina, T. (2011). Co ovlivňuje jednotnost hlasování českých poslaneckých klubů? Politologický časopis, 18(2), 91-110.
Linek, L. a Mansfeldová, Z. (2007). The Parliament of the Czech Republic, 1993–2004. The Journal of Legislative Studies, 13(1), 12-37.
Linek, L. a Šalamounová, P. (eds.). (2001). The Parliament of the Czech Republic, 1993-1998: Factbook. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.
Lyons, P. a Lacina T. (2009). An Examination of Legislative Roll-Call Voting in the Czech Republic Using Spatial Models. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 45(6), 1155-1190.
Mansfeldová, Z. (2011). Central European Parliaments over Two Decades–Diminishing Stability? Parliaments in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia. The Journal of Legislative Studies, 17(2), 128-146.
Mansfeldová, Z. a Linek, L. (eds.). (2009). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Mansfeldová, Z., Syllová, J., Rakušanová, P. a Kolář, P. (2002). Committees of the Chamber of Deputies of the Czech Republic. In: Olson, D. M. a Crowther, W. E. (2002). Committees in Post-Communist Democratic Parliaments: Comparative Institutionalization. Ohio State University Press., 69-89.
Mocan, N. a Altindag, D. T. (2013). Salaries and Work Effort: An Analysis of the European Union Parliamentarians. Economic Journal, 123(573), 1130-1167.
Novák et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství.
Novák, M. a Brunclík, M. (eds.). (2008). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán.
Olson, D. M., van der Meer-Krok-Paszkowska, A., Simon, M. D. a Jackiewicz, I. (1998). Committees in the Post-Communist Polish Sejm: Structure, Activity and Members. The Journal of Legislative Studies, 4(1), 101-123.
Pecháček, Š. (2012). Rozhodování ústavního soudu v kontextu vývoje parlamentarismu v ČR. Politologická revue, 18(1), 33-51.
Proksch, S. O. a Slapin, J. B. (2012). Institutional Foundations of Legislative Speech. American Journal of Political Science, 56(3), 520-537.
Rakušanová, P. a Linek L. (2005). Why Czech Parliamentary Party Groups Vote Less Unitedly. The Role of Frequent Voting and Big Majorities in Passing Bills. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 41(3), 423-442.
Reschová, J. a Syllová, J. (1996). The Legislature of the Czech Republic. The Journal of Legislative Studies, 2(1), 82-107.
Seidlová, A. (2001). Výzkum poslanců a senátorů Parlamentu ČR. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 37(3), 359-368.
Sieberer, U. (2006). Party Unity in Parliamentary Democracies: A Comparative Analysis. The Journal of Legislative Studies, 12(2), 150-178.
Skjæveland, A. (2001). Party Cohesion in the Danish Parliament. The Journal of Legislative Studies, 7(2), 35-56.
Strøm, K. (1998). Parliamentary Committees in European Democracies. The Journal of Legislative Studies, 4(1), 21-59.
Sullivan, J. M. a Winburn, J. (2010). Measuring the Effects of Black Identity on Legislative Voting Behavior: An Exploratory Study. Journal of African American Studies, 14(3), 359-374.
Syllová, J., Kolář, P., Kysela, J., Georgiev, J. a Pecháček, Š. (2008). Parlament České republiky. Praha: Linde
Šimíček, V. (2008). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita.
Tremblay, M. (1998). Do Female MPs Substantively Represent Women? A Study of Legislative Behaviour in Canada's 35th Parliament. Canadian Journal of Political Science, 31(3), 435-465.
Vodička, K. a Cabada, L. (2011). Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál.
Wintr, J. (2010). Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium.
Zbíral, R. (2010). Kvantitativní analýza působení vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny v letech 1996-2006. Politologický časopis, 17(1), 82-101.
Předběžná náplň práce
The thesis deals with a parliamentary activity of members of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. An objective of the study is to supplement knowledge on legislative behaviour of the Czech MPs so that it is comparable with Western Europen research standards. Therefore, the thesis separately scrutinizes following issues:
- Roll call analysis of deputies' voting.
- Deputies' parliamentary activity in relation to gender differences.
- Differences in activity of deputies of different age and parliamentary experience.
- Effects of deputies' ideological position on their parliamentary activity.
- Activity of deputies in parliamentary committees.
Even though the study is interested in five individual topics, the pieces are interconnected and together they build a complex picture on legislative behaviour of the Czech deputies.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with a parliamentary activity of members of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. An objective of the study is to supplement knowledge on legislative behaviour of the Czech MPs so that it is comparable with Western Europen research standards. Therefore, the thesis separately scrutinizes following issues:
- Roll call analysis of deputies' voting.
- Deputies' parliamentary activity in relation to gender differences.
- Differences in activity of deputies of different age and parliamentary experience.
- Effects of deputies' ideological position on their parliamentary activity.
- Activity of deputies in parliamentary committees.
Even though the study is interested in five individual topics, the pieces are interconnected and together they build a complex picture on legislative behaviour of the Czech deputies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK