Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR
Název práce v češtině: Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR
Název v anglickém jazyce: Implementation of physical training in selected units of the Army of the Czech Republic
Klíčová slova: Základní tělesná příprava, speciální tělesná příprava, AČR, výroční přezkoušení.
Klíčová slova anglicky: Basic Physical Preparation, Special Physical Training, Army of the Czech Republic, Annual Examination.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dan Thiel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2016
Datum zadání: 22.09.2016
Datum a čas obhajoby: 18.01.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Seminarni mistnost katedry VT
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2019
Oponenti: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Pracovat podle zásad a požadavků UK FTVS pro zpracování závěrečné práce.
2. Dodržovat smluvené termíny postupových kroků ke zdárnému dokončení a obhájení závěrečné práce.
3. Pravidelně komunikovat s vedoucím práce.
4. 100% nést zodpovědnost za kvalitu,zpracování a obhájení závěrečné práce.
Předběžná náplň práce
- Rešerše odborné a vědecké literatury, najít články a texty pojednávající o zvoleném tématu práce, shromáždění a utříbení teoretických východisek.
- Připravit dotazník pro odeslání vybraným osobám.
- Kontaktovat osoby konkrétní osoby a poslat dotazníky.
- Zpracování a vyhodnocení získaných dat.
- Obhajoba diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK