Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce emocí v mluvené češtině
Název práce v češtině: Detekce emocí v mluvené češtině
Název v anglickém jazyce: Emotion detection in spoken Czech
Klíčová slova: značkování emocí, mluvená řeč, tvorba korpusů
Klíčová slova anglicky: emotion detection, speech, creation of corpora
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2016
Datum zadání: 29.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2016
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na vytvoření systému usnadňujícího přepisovatelům vkládání emočních značek do řečových korpusů češtiny.
Systém by měl sám navrhnout úseky obsahující emoce, případně jejich kategorie, přepisovatel se zaměří jen na kontrolu a opravy.
Součástí práce bude vyhodnocení úspěšnosti a rychlosti značkování s podporou vytvořeného systému.
Seznam odborné literatury
Bjorn Schuller, Anton Batliner: Computational Paralinguistics: Emotion, Affect and Personality in Speech and Language Processing
John Wiley & Sons, Ltd, 2013

Gokhan Tur, Renato De Mori: Spoken Language Understanding: Systems for Extracting Semantic Information from Speech,
John Wiley & Sons, Ltd, 2011

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK