Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv parlamentů dětí a mládeže na budoucí občanskou angažovanost jejich členů
Název práce v češtině: Vliv parlamentů dětí a mládeže na budoucí občanskou angažovanost jejich členů
Název v anglickém jazyce: The influence of the parliaments of children and youth on the future civic engagement of their members
Klíčová slova: participace mládeže, parlamenty dětí a mládeže, občanská angažovanost, biografický design
Klíčová slova anglicky: youth participation, parliaments of children and youth, civic engagement, biographical design
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2016
Datum zadání: 21.09.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK