Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Strany a stranický systém provincie Bolzano od roku 1992
Název práce v češtině: Strany a stranický systém provincie Bolzano od roku 1992
Název v anglickém jazyce: Parties and the Party System of the Bolzano Province since 1992
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2006
Datum zadání: 02.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK