Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studium bílých erupcí
Název práce v češtině: Studium bílých erupcí
Název v anglickém jazyce: Study of white-light flares
Klíčová slova: Slunce, erupce, fotosféra
Klíčová slova anglicky: Sun, flares, photosphere
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2016
Datum zadání: 21.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je porovnat záznamy o slunečních erupcí v rentgenovém oboru (z datového archívu družice GOES) s optickými pozorováním s vysokou kadencí (z archívů družic SOHO a SDO), vyhodnotit empirické závislosti pozorovatelnosti bílých erupcí a případně posoudit lokální změny parametrů atmosféry při průchodu vlákna erupce. Práci lze rozdělit do následujících navazujících kroků.

1. Seznámit se s datovými archívy jmenovaných družicových observatoří.
2. Sestavit seznam zajímavých (silných) erupcí jako kandidátů na bílé erupce a vypočítat jejich Carringtonovské souřadnice, na jejichž základě vedoucí práce zajistí dodávku vysokokadenčních dat.
3. Analyzovat s použitím již vyvinutého software tyto kandidáty a rozhodnout, zda lze erupci skutečně klasifikovat jako bílou.
4. V případě pozitivní detekce popsat pomocí dostupných popisných parametrů (plochy, intenzity, atd.) jak bílou erupci, tak aktivní oblast, v níž se erupce vyskytla.
5. Sestavit empirická omezení na vlastnosti eruptivní aktivní oblasti s výskytem bílých erupcí.
6. Případně vyhodnotit lokální změny parametrů atmosféry při průchodu vlákna bílé erupce.
Seznam odborné literatury
původní práce na téma dle http://adsabs.harvard.edu dle doporučení vedoucího
M. Stix, The Sun--An Introduction, 2002, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-540-20741-2
P. Foukal, Solar Astrophysics, 2nd edition, 2008, Wiley & Sons, ISBN 978-3-527-61808-8
A. O. Benz, Flare Observations, 2008, Living Rev. Solar Phys. 5
Předběžná náplň práce
Sluneční erupce jsou důsledkem překotného uvolnění energie při náhlé přestavbě magnetických polí vysoko v koróně. Jako první v historii pozoroval sluneční erupci 1. září 1859 Richard Carrington během zakreslování skupiny slunečních skvrn. S příchodem pozorování ve spektrálních čarách, především čáře H-alfa, se ukázalo, že náhlá zjasnění ve vyšších vrstvách atmosféry jsou na Slunci běžným jevem. Avšak erupce pozorovatelné i ve fotoféře -- bílé erupce -- jsou stále vzácností. Cílem práce je stanovit empirická omezení na sluneční erupci, jež by mohla být pozorována i ve fotosféře. Řešitel bude využívat moderních datových archívů kosmických družic (GOES a RHESSI pro stanovení fáze sluneční erupce a SOHO, SDO a HINODE pro pátrání po fotosférických protějšcích erupcí).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK