Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A Comparative Analysis of South American Integration: Cases of CAN and UNASUR
Název práce v češtině: Komparativní analýza jihoamerické integrace: Příklady CAN a UNASURu
Název v anglickém jazyce: A Comparative Analysis of South American Integration: Cases of CAN and UNASUR
Klíčová slova: Andské společenství národů, UNASUR, integrace, regionální organizace, Latinská amerika, neoliberální teorie, efektivita.
Klíčová slova anglicky: Andean Community, UNASUR, integration, regional organization, Latin America, neoliberal theory, efficiency
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2016
Datum zadání: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK