Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Validace parametrizace oblačnosti v modelu velkých vírů
Název práce v češtině: Validace parametrizace oblačnosti v modelu velkých vírů
Název v anglickém jazyce: Validation of cloud parametrisation in an large eddy simulation model
Klíčová slova: simulace velkých vírů, oblačnost, vodní pára, termodynamika
Klíčová slova anglicky: large eddy simulation, clouds, water vapour, thermodynamics
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úkolem práce bude vytvořit rešerši literatury týkající se metod matematického modelování mělké konvekce v modelech simulace velkých vírů, seznámit se s modelem ELMM (Extended Large-Eddy Microscale Model - https://bitbucket.org/LadaF/elmm) a zejména s jednoduchým modelem kondenzace vodní páry a vzniku oblaků a otestovat jejich vliv na turbulentní proudění v konvektivní mezní vrtvě. Správnost implementace bude ověřena srovnáním vybraných prvků simulované mělké konvekce s referenčními výsledky v dostupné literatuře (např. BOMEX - Barbados Oceanographic and Meteorological Experiment, viz Siebesma et al., 2003).
Seznam odborné literatury
Řezáčová, Novák, Kašpar, Setvák, 2007, Fyzika oblaků a srážek, Academia, ISBN 978-80-200-1505-1.

Pope, 2011, Turbulent Flows, Cambridge University Press, ISBN 978-0521598866.

Siebesma et al., 2003, A Large Eddy Simulation Intercomparison Study of Shallow Cumulus Convection, J. Atmos. Sci. 60, No. 10.

Cuijpers, Duynkerke, 1993, Large Eddy Simulation of Trade Wind Cumulus Clouds, J. Atmos. Sci. 50, No. 23.

Bryan, Fritsch, 2002, A Benchmark Simulation for Moist Nonhydrostatic Numerical Models, Monthly Weather Review 130.
Předběžná náplň práce
Možnost simulace vývoje oblačnosti rozšiřuje použitelnost modelu proudění na větší škálu reálných situací v mezní vrstvě atmosféry. Tato práce umožní seznámení s nejjednodušší formou parametrizace a umožní další budoucí práce zkoumající nová schémata či parametrizace u připraví uchazeče pro možnost budoucího výzkumu v oblasti dynamiky oblaků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK