Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Sites and Consequences of Mitochondreal ROS Production
Název práce v češtině: název v českém jazyce není uveden
Název v anglickém jazyce: Sites and Consequences of Mitochondreal ROS Production
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK