Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní školství v Korejské republice
Název práce v češtině: Alternativní školství v Korejské republice
Název v anglickém jazyce: Alternative education in Republic of Korea
Klíčová slova: alternativní vzdělání|školství|korejské školství|školský systém|oficiální vzdělání|základní a střední školství
Klíčová slova anglicky: alternative education|Korean education|educational system|official education|elementary and secondary education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2016
Datum zadání: 19.09.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka v práci nejprve představí současný oficiální vzdělávací systém základního a středního školství v Korejské republice a nastíní jeho problémy, které uvede do kulturních a historicko-společenských souvislostí. Následně shrne alternativní přístupy ke vzdělávání, které doznaly většího mezinárodního rozšíření a kterým se dostalo zaznamenatelného ohlasu v Korejské republice. Poté udělá přehled historie a současnosti alternativního vzdělání v KR, jeho hlavní proudy v návaznosti na zahraniční, popř. místní vlivy. Uvede je též do souvislosti s občanskými a náboženskými organizacemi a hnutími. V závěru se pokusí o analýzu jejich předností a nedostatků, zmíní případné konflikty s oficiálním vzdělávacím systémem, popř. úřední mocí, a nastíní možné perspektivy do budoucna.
Seznam odborné literatury
Monografie:

BUŠKOVÁ, Marta, Miriam. LÖWENSTEINOVÁ, Štěpánka. HORÁKOVÁ a Carter J.
ECKERT. Dějiny Koreje. B.m.: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-411-4.

FOX, Robert A. a Nina K. BUCHANAN. The Wiley Handbook of School Choice [online]. 2017 [vid. 2018-07-29]. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119082361

GAITHER, Milton. The Wiley Handbook of Home Education [online]. 2016. ISBN 978-1-118-92693-2. Dostupné z: doi:10.1002/9781118926895.ch0

HOLT, John. How Children Fail. 1995. ISBN 978-0201484021.

HU, Kjŏngčchŏl. Understanding Korean education: School curriculum in Korea. 2007.
I, Čongtchä. Täan kjojuk ihähagi. Sǒul: Mindǔlle, 2007.

KIM, Mjŏngsin. Täan kjojuk – oče, onǔl, näil [online]. Sǒul: Munǔmsa, 2002 [vid. 2018-01-07]. ISBN 9788981682880.

MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství [online]. B.m.: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 1998 [vid. 2018-05-21]. ISBN 80-86189-00-7. Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/dalsi-vydani/tajuplne-detstvi-138844

NEILL, A. S. Summerhill: A radical approach to child rearing. 1960.

OECD. Education at a Glance 2016: OECD Indicators [online]. 2016. ISBN 9789264259799. Dostupné z: doi:10.1787/eag-2016-en

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Třetí, akt. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
SETH, Michael J. Education Fever: Society, Politics, and the Pursuit of Schooling in South Korea. B.m.: University of Hawai’i Press, 2002. ISBN 0-8248-2534-9.

STEINER, Rudolf. The roots of education [online]. B.m.: Anthroposophic Press, 1997 [vid. 2018-05-19]. ISBN 0-88010-415-. Dostupné z: https://www.rsarchive.org/Download/Roots_of_Education-Rudolf_Steiner-309.pdf

Täan kjojuk päksŏ 1997-2007: täankjojuk 10 njŏnŭl tolapomjŏ (Bílá kniha alternativního vzdělání 1997 - 2007)). Soul: Kjokuk inčŏkčawŏnpu, (2007). 377 s.¨

Články a studie:
BÄ, Sanghun, Jŏngčchŏl KIM, Sangdžin BAN, Kjŏngčchŏl HU, Jŏnghjŏn I, Bjŏnggil SŎN, Igjŏng KIM, Čŏng NA, Sŏnhŭi HAN a Čchanghwan KIM. Brief Understanding of Korean Educational Policy. B.m.: Korean Eucational Development Institute, (2011), ISBN 978-89-6113-692-1.

ČO, Sŏngbong. I Mjŏngbak čŏngbu čŏngčchäkpchjŏngka mitch sŏndžinhwa kwadže (ha). 2011. ISBN 978-89-8031-596-3.

ČU, Sŏkhun. Tähak ipsi čŏngčchägŭi panghjangkwa käsŏn pangan. B.m.: KEDI, 2017.

FRANKENBERG, Erica a Genevieve SIEGEL-HAWLEY. The Forgotten Choice? Rethinking Magnet Schools in a Changing Landscape. 2008, (November), 64.

HAN, Josep. Čchŏngnjŏngi ilčari tchŭksŏngŭi čangkihjokwawa čchŏngnjŏnkojongtäčchäge kwanhan sisačŏm. Čongčchäkjŏngusiridžŭ. 2017, (7), 165.

CH’OE, Yong-Ho. Commoners in Early Yi Dynasty Civil Examinations: An Aspect of Korean Social Structure, 1392-1600. Journal of Asian Studies. 1974,33(4), 611–631

I, Čisun. Education Policy in the Republic of Korea: Building Block or Stumbling Block? [online]. Seoul, 2001. Seoul National University. Dostupné z: http://web.worldbank.org/archive/website01006/WEB/IMAGES/WBI37164.PDF

I, Čongdžä a Čong KIM. Reflection on the education policy orientation in post-May 31 reform in Korea. Asia Pacific Education Review [online]. (2016), 17(3), 413–426. ISSN 1876-407X. Dostupné z: doi:10.1007/s12564-016-9446-5
I, Hjejŏng. Täanhakkjo unjŏng siltchä punsŏk jŏngu (A Study on the Alternative Schools). B.m.: Hangukkjojukkäbalwŏn, 2009. ISBN 978-89-6113-504-7.

JUN, Kŭnghun. The Change and Structure of Korean Education Policy in History. Italian Journal of Sociology of Education [online]. 2014,6(2), 173–200 [vid. 2018-02-22]. Dostupné z: http://www.ijse.eu/wp-content/uploads/2014/06/2014_2_8.pdf

KIM, Čchŏldžu a Bjŏngčchŏl KO. Hangukŭi čongnip täanhakkjowa täankjojuk (The Religious Alternative Schools and Alternative Education in Korea: Focusing on Its Current Status and Tasks). Čongkjokjojukhakjŏnguso종교교육학연구. 2012, 40, 1–24.
KIM, Jŏnghwa. Täanhakkjo čorŏpsängŭn ŏttŏn salmŭl sarakago innŭnka (How have graduates from alternative schools led their life?). Korean Journal of Sociology of Education. 2014,24(3), 63–97.

KIM, Jŏngran. The effects of school choice on achievement gaps between private and public high schools: Evidence from the Seoul high school choice program. International Journal of Educational Development [online]. 2018,60(October 2017), 25–32. ISSN 07380593. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijedudev.2017.10.019

KIM, Kwangdžo. Education policies and reform in South Korea. Secondary education in Africa: strategies for renewal. 2002, 29–40.

KIM, Sŏngki. Täan kjojukŭi čedowa hjŏnhwang

KJOJUKINDŽŎKČAWŎNBU. 2006 Täankjojuk gukčesimpchodžium mitcht täankjouk hanmadang käčchö – täankjojuk 10njŏnŭi čido kŭrigi: täankjojuk bŏpčehwa ihu sŏngdžangkwa paldžŏn. 2006

KOREAN EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE. Education and Korea’s Development. (2007)

KWŎN, Tongu. Wŏnbulkjoŭi täankjojuk – sahökähjŏkkwa sowäŭi čchijurŭl čihjanghanŭn kjojukkwan (원불교의 대안교육사회개혁과 소외의 치유를 지향하는 교육관). 종교교육학연구. 2012,40, pp.73-94.

OECD.Towards Better Social and Employment Security in Korea [online]. B.m.: OECD, 2018 [vid. 2018-06-27]. Connecting People with Jobs. ISBN 9789264288249. Dostupné z: doi:10.1787/9789264288256-en

OECD. Education at a Glance 2017 [online]. B.m.: OECD Publishing. 2017. ISBN 9789264279766. Dostupné z: doi:10.1787/eag-2017-en
OECD. Education at a Glance 2017: OECD Indicators [online]. B.m.: OECD Publishing, 2017. ISBN 9789264279766. Dostupné z: doi:10.1787/eag-2017-en

OECD. OECD Factbook 2015-2016: Economic, Environmental and Social Statistics [online]. 2016 [vid. 2018-06-27]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/factbook-2015-en.pdf?expires=1530117446&id=id&accname=guest&checksum=79DE9D58DF5BF058C90B0FB375A3AA1B
OECD. PISA 2015: Results in focus [online]. 2016 [vid. 2018-06-26]. ISBN 9789264266490. Dostupné z: doi:10.1787/9789264266490-en

PÄK, Čongmjŏn. Täankjojuk kwalljŏn gungnä jŏngutonghjang punsŏk (2000-2016). Hollisŭtchikjunghapkjojukjŏngu. 2016, 20(4), 117–140.

SŎUL TCHŬKBJŎLSIKJOJUKČCHŎNG. 2012hangnjŏndo ütchakhjŏng täanhakkjo unjŏng čičchim (2012학년도 위탁형 대안학교 운영 지침). 2012.

TÄHAN MINGUK KJOJUKBU. 5 se nurikwadžŏng häsŏlsŏ. 2012. ISBN 978-89-961417-2-3.

TÄHAN MINGUK KJOJUKBU. Čcho- čunghakkjo kjojukkwadžŏng čchongnon). 2018.

TÄHAN MINGUK KJOJUKBU. Čŏnguk miinka täankjojuksisŏl tchŭkbjŏl čŏmkŏm kjŏlkwa. 2014, (17).

Novinové a časopisové články
KOREA HERALD. Korea Newsreview. (1996/1/27), s. 34
KOREA HERALD. Korea Newsreview. (1999/4/9) s.10
Korea Times. 1996.
"Radical Private Schools". This Magazine is About Schools 1(1), Apr 1966, pp5-19
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK