Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva
Název práce v češtině: Vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva
Název v anglickém jazyce: Influence of alcohol on the contractile properties of skeletal muscle
Klíčová slova: alkohol, kosterní svalstvo, sport, tensiomyografie, vojenská tělovýchova
Klíčová slova anglicky: alcohol, skeletal muscle, sport, tensiomography, military physical education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2016
Datum zadání: 19.09.2016
Datum a čas obhajoby: 09.01.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2018
Oponenti: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjištění vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti (Tc - doba kontrakce a Dm - maximální posunutí) m. rectus femoris.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To identify the impact of alcohol to contractile attribute (Tc – contraction time and Dm – maximal displacement) m. rectus femoris.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK