Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kvalita života pacientů s makulární degenerací podmíněnou věkem
Název práce v češtině: Kvalita života pacientů s makulární degenerací podmíněnou věkem
Název v anglickém jazyce: Quality of life of the patients with age related macular degeneration
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2016
Datum zadání: 16.09.2016
Datum a čas obhajoby: 02.11.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.11.2017
Oponenti: Mgr. Veronika Hovorková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK