Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kořeny současné situace v Tibetu (Dějiny Tibetu 1933 - 1959)
Název práce v češtině: Kořeny současné situace v Tibetu (Dějiny Tibetu 1933 - 1959)
Název v anglickém jazyce: The Roots of the Present Situation in Tibet (History of Tibet 1933 - 1959)
Klíčová slova: Třináctý dalajlama, Čtrnáctý dalajlama, Čínská invaze, Tibetský odboj, Moderní dějiny Tibetu
Klíčová slova anglicky: Thirteenth Dalai Lama, Fourteenth Dalai Lama, Chinese Invasion, Tibetan Resistance, Modern History of Tibet
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2016
Datum zadání: 19.09.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. prof. Martin Slobodník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce přehledně zmapuje vývoj historie v Tibetu od smrti předchozího 13. dalajlamy (1933) do útěku 14. dalajlamy (1959) a následného potlačení povstání ve Lhase. Toto období bývalo různým způsobem interpretováno a je stále citlivým tématem. K dispozici jsou nejrůznější prameny, např. Dějiny Tibetu z pera účastníka tehdejších událostí Wangčhuga Žagabpy, které byly vedené snahou získat podporu západního světa. Naopak nedávné práce Mevyna C. Goldsteina mají tendenci vynášet na povrch i temnější událsti z tohoto období. Práce má být vedena nestranným pohledem a za pomoci bohaté sekundární literatury a případně i archivních materiálů předložit vyrovnaný pohled na klíčové události v daném období.
Seznam odborné literatury
Bell, Charles, 1946, Portrait of the Dalai Lama. Collins, London.
Dawa Norbu, 2001, China's Tibet Policy. Curzon Press, Richmond.
Dunham, Mikel, 2011, Buddhovi bojovníci. Překlad: Petr Bílek. Paseka, Praha - Litomyšl.
Goldstein, Melvyn C., 1989, A History of Modern Tibet, Volume I: 1913-1951, The Demise of the Lamaist State. University of California Press, Berkeley.
Goldstein, Melvyn C., 2007, A History of Modern Tibet, Volume II: 1951-1955, The Calm before the Storm. University of California Press, Berkeley.
Goldstein, Melvyn C., 2014, A History of Modern Tibet, Volume III: 1955-1957, The Storm Clouds Descend. University of California Press, Berkeley.
Goldstein, Melvyn C. - Dawai Sherap - Siebenschun, William, R., 2004, A Tibetan Revolutionary: The Political Life and Times of Bapa Phünso Wangye. University of California Press, Berkeley.
Slobodník, Martin, 2007, Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne. Chronos, Bratislava.
Shakya, Tsering, 1999, The Dragon in the Land of Snows. A History of Modern Tibet Since 1947. Pimlico, London.
Smith, Warren W., 1997, Tibetan Nation: A History of Tibetan Nationalism and Sino-Tibetan Relations. Harper Collins, New Delhi.
Žagabpa, Cipön Wangčhug Dedän, 2000, Dějiny Tibetu. Překlad a dodatky: Josef Kolmaš. Lidové noviny, Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK