Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti HPLC při stanovení vybraných vitamínů v potravinách I.
Název práce v češtině: Možnosti HPLC při stanovení vybraných vitamínů v potravinách
I.
Název v anglickém jazyce: HPLC potential for determination of selected vitamins in food
products I.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2006
Datum zadání: 12.12.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Oponenti: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK