Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Název práce v češtině: Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Název v anglickém jazyce: Linearity of light yield in JUNO neutrino experiment
Klíčová slova anglicky: liquid scintillator, light yield, linearity, neutrino, oscillation, JUNO, Daya Bay
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru.
Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interprataci dat naměřených
neutrinovým experimentem Daya Bay nebo připravovaným experimentem JUNO. Metoda
měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru
a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK