Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení církve v lidově demokratických zřízeních v Československu, v Polsku, v Maďarsku a restituční vypořádání církevního majetku
Název práce v češtině: Postavení církve v lidově demokratických zřízeních v Československu,
v Polsku, v Maďarsku a restituční vypořádání církevního majetku
Název v anglickém jazyce: The position of the church in people's democracies in Czechoslovakia,
Poland, Hungary and the act of refunding of church property
Klíčová slova: církev, lidově demokratická zřízení, restituce, náboženská identita
Klíčová slova anglicky: church, people´s democracies, compensation, religious identity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: JUDr. Cyril Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2016
Datum zadání: 14.09.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: ThLic. Petr Štica, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Marxismus - leninismus
1.1. Marxismus - leninismus
1.2. Socialismus
1.3. (ideologie )Komunistický režim
• Komunistický režim v Československu a církevní vlastnické právo
3. Církev v období komunistického režimu v Polsku
4. Církev v období komunistického režimu v Maďarsku
5. Církevní restituce po roce 1989
5.1. Vypořádání církevního majetku v Čechách
5.2. Vypořádání církevního majetku na Slovensku
5.3 . Vypořádání církevního majetku v Polsku
5.4. Vypořádání církevního majetku v Maďarsku
Seznam odborné literatury
Balík, Stanislav a Hanuš, Jiří. 2007. Katolická církev v Československu 1945- 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.ISBN 978-80-7325-130-7.
Dominik Duka, Milan Badal. 2009. Bílá kniha církve s černou kapitolou, 20 let svobody 1989-2009. ISBN 978-80-7195-440-8.

Fedor, Tibor. 2009. „Vypořádání vlastnických vztahů k bývalému majetku církví v Maďarsku.“ In: Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie. Praha: Ministerstvo kultury České republiky.
Havlíčková, Helena. 2002. Dědictví: kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu
1948–1989. Olomouc, Votobia/Poznání, 422 s. ISBN 978-80-86606-77-4.

Heywood, Andrew. 2008. Politické ideologie. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s. ISBN 80-85865-10-6.

Kalný, Mojmír. 1993. Církve a majetek. Praha: Občanský institut. ISBN 80-900190-8-0.
Kaplan, Karel. 2008. Kronika komunistického Československa: Kořeny reformy 1956–1968.
Brno, Barrister & Prnicipal, 828 s. ISBN 978-80-87029-31-2.

Karpiński, Jakub. 2005.Ustrój komunistyczny w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Wyźszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2005, 336 s. ISBN 83-89437-24-4.

Paczkowski, Andrzej. 2000. Půl století dějin Polska 1939- 1989. Praha:Akademie věd ČR. ISBN 80-200-0737-7.
Pavlíček, Václav. 1999. Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Praha: Univerzita Karlova, 312 s. ISBN 80-85889-31-5.
Tretera, Rajmund Jiří. 2002. Stát a církve v České republice. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 156 s. ISBN 80-7192-455-5.
Valeš, Václav. 2009. „Vyrovnání s majetkovými křivdami spáchanými na církvích v době komunistické totality v nových zemích EU se zaměřením na odlišnosti v právní úpravě jednotlivých zemí.“ In: Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie. Praha: Ministerstvo kultury České republiky. ISBN 978-80-86310-86-2.

Vaško, Václav. 1990. Neumlčená kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I – II. Praha: Zvon, 272s.,266s. ISBN 80-7113-000-1.
Předběžná náplň práce
Tato práce se bude zabývat postavením církve v lidově demokratických zřízeních v Československu, v Polsku a v Maďarsku, dále tím, jak byly tyto země ovlivněny tímto zřízením a jejich pozdější restituční vypořádání s církvemi po roce 1989. Také se zamyslí nad etickým dopadem lidově demokratického zřízení na náboženskou identitu obyvatel Čech po sametové revoluci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will deal with the position of the church in people's democracies in Czechoslovakia, Poland, Hungary, how were afected these countries by this establishment and the act of refunding to church after 1989. It also considers the ethical impact of the people's democrasy on the religious identity of the population of Bohemia after the Velvet Revolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK