Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vesmír z Bruselu
Název práce v češtině: Vesmír z Bruselu
Název v anglickém jazyce: From Outer Space to Brussels
Klíčová slova: vesmír, vesmírné závody, bruselský sloh, Československo, USA, SSSR
Klíčová slova anglicky: Space, Space Races, Brussels Style, Czechoslovakia, USA, USSR
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2016
Datum zadání: 14.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Vesmír
2.1. Stručná historie dobývání kosmu
2.2. Kosmické objekty (satelity, sondy, rakety, kosmonauti, astronauti)
3. Stylové médium (české a slovenské umění 1957–1969)
3.1. Stručná historie československé účasti na Expo ’58 v Bruselu
3.2. Reakce na bruselský úspěch, vznik bruselského slohu
4. Cesty poznání (zprostředkující médium vizuální kultury)
4.1. Televize, biograf, rozhlas
4.2. Přednášky, konference, výstavy
4.3. Časopisy (odborné, laické, dětské) domácí a zahraniční, dostupné v ČS(S)R
4.4. Knihy (propagační, odborné, osvětové)
4.5. Ostatní (diapásy, meoskop, poštovní známky, pohlednice)
5. Použití vesmírných motivů v umění a užitém umění
5.1. Architektura (skutečná x možná inspirace)
5.2. Sochařství (sochy a reliéfy, kinetické objekty, objekty ve veřejném prostoru)
5.3. Kresba, grafika a malba
5.4. Ilustrace (odborné, dětské)
5.5. Užité umění (užitá grafika, průmyslový design) a upomínkové předměty
5.6. Hřiště, hračky a hry
5.7. Miscellanea
5.8. Komentář a statistiky
6. Závěr
7. Použité prameny a literatura
8. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
ADAMOVIČ Ivan/ POSPISZYL Tomáš (eds.): Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém Československu 1948–1978. Řevnice 2010
BAŠE Miroslav et al.: Česká architektura 1945-1995. Praha 1995.
BENEŠOVÁ Emilie: EXPO 58. Příběh československé účasti na světové výstavě v Bruselu. Praha 2008
DVORSKÁ Pavla: Současná monumentální tvorba. Praha 1978.
GAGARIN Jurij: Moje cesta do vesmíru. Praha 1961
CHAIKIN Andrew: A Man on the Moon. 1998
JUDLOVÁ Marie (ed.): Ohniska znovuzrození: České umění 1956–1963. Praha 1994.
KARBAŠ Jiří: České výtvarné umění v architektuře 1945-1985. Praha 1985.
KNAPÍK Jiří/ FRANC Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha 2011.
KRAMEROVÁ Daniela/ SKÁLOVÁ Vanda (eds.) Bruselský sen: Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Praha 2008.
NOVÝ Otakar/ VEBR Jaroslav: Soudobá architektura ČSSR. Praha 1980
PACNER Karel: Hlavní konstruktér. Praha 1977
PACNER Karel: Kosmonauti 20. století. Praha 1986
PACNER Karel/ VÍTEK Antonín: Půlstoletí kosmonautiky. Praha 2008
PECHAR Josef: Československá architektura 1945–1977. Praha 1979.
PETIŠKOVÁ Tereza: Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha 2002.
POPELÍNSKÝ Lubomír/ RŮŽIČKA Bedřich: Rakety a kosmodromy. Praha 1986
SANTAR Jindřich: Světová výstava v Bruselu EXPO 58. Praha 1961.
STEHLÍKOVÁ Blanka: Ilustrace. Praha 1984.
STRAKOŠ Martin: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton: Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava 2014.
SVOBODA Jan E./ NOLL Jindřich/ SKALA Vladislav: Praha 1945 – 2003: Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha 2006.
ŠEVČÍK Jiří/ MORGANOVÁ Pavlína/ DUŠKOVÁ Dagmar: České umění 1938–1989: Programy, kritické texty, dokumenty. Praha 2001.
ŠEVČÍK Oldřich/ BENEŠ Ondřej. Architektura 60. let: „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha 2009.
ŠVÁCHA Rostislav/ PLATOVSKÁ Marie (eds.): Dějiny českého výtvarného umění VI/1. 1958/2000. Praha 2007.
TITOV German: 700.000 kilometrů ve vesmíru. Praha 1962
URLICH Petr/ VORLÍK Petr/ FILSAKOVÁ Beryl/ ANDRÁŠIOVÁ Katarína/ POPELOVÁ Lenka: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha 2006.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl prozkoumat odraz letů do vesmíru v letech 1957 – 1969 v soudobém československém výtvarném umění. Úvodní součástí práce bude nástin vývoje výzkumu kosmu v daném období a stručné shrnutí soupeření mezi USA a SSSR v kosmonautice a propagandistické využití jejích úspěchů. Hlavním úkolem studie je analýza vesmírných motivů v československém umění těchto let v širším kontextu vizuální kultury, pokus o jejich typologii a interpretaci. Výzkum zahrne dobové časopisy, ilustrované knihy pro děti i dospělé, hračky, filmy, užité umění, design, architekturu, malířství a sochařství s důrazem na výtvarné realizace ve veřejném prostoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis analyzes reflections of exploration of the Outer Space in Czechoslovak art in years 1957 – 1969. The first part of this thesis summarizes the „Space Races“ in said period, the main task, however, is to analyze space motives in Czechoslovak art and culture during those years; it also comments on possible interpretations and typologies. The research is based on contemporary magazines, illustrated books for children and grown-ups, toys, films, applicated art, design, architecture, paintings and sculptures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK