Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Biologická úloha laktoferinu.
Název práce v češtině: Biologická úloha laktoferinu.
Název v anglickém jazyce: The biological role of lactoferrin.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2006
Datum zadání: 21.11.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK