Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finskošvédská menšina a její identita v díle Kjella Westöa
Název práce v češtině: Finskošvédská menšina a její identita v díle Kjella Westöa
Název v anglickém jazyce: The Swedish speaking minority in Finland and its identity in the work of Kjell Westö
Klíčová slova: -identita|menšiny|finskošvédská menšina|finskošvédská literatura|Kjell Westö
Klíčová slova anglicky: -identity|minority groups|the Swedish speaking minority in Finland|Swedish literature in Finland|Kjell Westö
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2016
Datum zadání: 06.09.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 30.01.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá švédsky hovořící menšinou na finském území. Protože bylo

Finsko po několik staletí součástí Švédského království, švédština zde dlouho měla výsadní

postavení. Vysokou prestiž si udržela i po připojení Finska k Rusku, k němuž došlo v r. 1809.

V 2. pol. 19. století bylo postavení švédštiny značně oslabeno a dnes ji lze na území Finska

považovat za minoritní jazyk. Cílem práce je nejdříve definovat pojem identity a vymezit

specifika identity příslušníků menšin. Dále se ve své práci zaměřím na menšinu finských

Švédů, její sebepojetí, historii a literaturu. Obsahem poslední části je rozbor díla

finskošvédského autora Kjella Westöa, konkrétně způsob, jakým spisovatel v tvorbě

pojednává svou identitu finského Švéda.
Seznam odborné literatury
AHOKAS, J.: The History of Finnish Literature. Indiana University.1973

ALLARDT, E.: Vårt språk vårt land- en attitydundersökning om det svenska i Finland [KAHDEN

KIELEN KANSA- suomalaisia asenteita ruotsin kieleen Suomessa]. Svenska Finlands Folkting.

1997

BAGERSTAM, E.: Finlands svenskar – ett livskraftigt folk i Norden. Sveriges radio. 1987

DU GAY, P., HALL, S.: Questions of cultural identity [online]. Los Angeles, Calif.: Sage, 1996

EKMAN, M.: Finlands svenska litteraturhistoria 1900-2012. Svenska litteratursällskapet i

Finland. 2014

ERIKSEN, T.H.: Etnicita a nacionalismus. Sociologické nakladatelství. 2012

HÖGNÄS- SAHLGREN, B., SAHLGREN, K.: Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria.

Sahlgren.2001

PENTIKÄINEN, J.; ANTTONEN, V.: Cultural minorities in Finland: an overview towards cultural

policy. National Commission for Unesco.1985

SMITH, A. D.: Ethno-symbolism and nationalism: a cultural approach. London: Routledge,

2009

SMITH, A. D.: Nationalism: theory, ideology, history. Repr. 2007. Cambridge: Polity Press,

2007

STENWALL, Å.: Den förvirrade äventyraren.Schildts.1997

TANDEFELT, M.: Finlandssvenskar i det 20e seklet. Svenska Finlands folkting.1995

WARBURTON, T. H.: Åttio år finlandssvensk litteratur. Alba.1984
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK