Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Oxidativní poškození DNA a jeho vztah k cytotoxickému účinku
Název práce v češtině: Oxidativní poškození DNA a jeho vztah k cytotoxickému účinku
Název v anglickém jazyce: The oxidative DNA damage and its relationship to the cytotoxic effect.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Hochmann, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2006
Datum zadání: 15.11.2006
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: RNDr. Zdeňka Polívková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK