Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty cenové regulace v odvětví elektroenergetiky a plynárenství
Název práce v češtině: Právní aspekty cenové regulace v odvětví elektroenergetiky
a plynárenství
Název v anglickém jazyce: Legal Aspects of the Price Regulation in Electricity and Gas Sectors
Klíčová slova: cenová regulace, energetika, právní formy, cenové rozhodnutí, přezkum správních aktů
Klíčová slova anglicky: price regulation, energy sector, legal forms, price decision, review of administrative acts
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2016
Datum zadání: 02.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2016
Datum a čas obhajoby: 15.12.2016 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2016
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK