Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin s bakteriálním agens
Název práce v češtině: Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin s bakteriálním agens
Název v anglickém jazyce: tudy of the interaction of newly synthesized compounds with bacterial agents.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2016
Datum zadání: 02.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2016
Datum a čas obhajoby: 17.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2017
Oponenti: PharmDr. Barbora Voxová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK