Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života abstinujícího alkoholika
Název práce v češtině: Kvalita života abstinujícího alkoholika
Název v anglickém jazyce: The quality of life of abstaining alkoholic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Votroubková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2016
Datum zadání: 01.09.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK