Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl všeobecných sester
Název práce v češtině: Zdravý životní styl všeobecných sester
Název v anglickém jazyce: Helthy lifestyle of General Nurses
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2016
Datum zadání: 01.09.2016
Datum a čas obhajoby: 02.11.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.11.2017
Oponenti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK