Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vaginální kandidóza.
Název práce v češtině: Vaginální kandidóza.
Název v anglickém jazyce: Vaginal candidiasis.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2006
Datum zadání: 13.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: MUDr. Jan Kestřánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK