Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teologická úskalí komunikace a poskytování zdravotnické péče u muslimských věřících
Název práce v češtině: Teologická úskalí komunikace a poskytování zdravotnické péče u muslimských věřících
Název v anglickém jazyce: Theological Challenges of Communication with and Providing Health Care for Muslim Worshippers
Klíčová slova: zdravotní péče, islám
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.08.2016
Datum zadání: 23.08.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK