Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů fotbalu
Název práce v češtině: Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů fotbalu
Název v anglickém jazyce: The effects of the application of insoles in sports shoes on aerobic capacity of soccer players
Klíčová slova: stélky, Bootmatetsi, aerobní kapacita, VO2max
Klíčová slova anglicky: insoles, Bootmatetsi, aerobic capacity, VO2max
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.08.2016
Datum zadání: 18.08.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK