Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Sedmdesát let vzpomínek na Lidice a Ležáky
Název práce v češtině: Sedmdesát let vzpomínek na Lidice a Ležáky
Název v anglickém jazyce: Lidice and Ležáky - seventy years of memories
Klíčová slova: Lidice, Ležáky, Národní osvobození, Hlas revoluce, pieta, ČSBS
Klíčová slova anglicky: Lidice, Ležáky, National liberation, Voice of the revolution, assembly, Czech freedom fighters union
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.08.2016
Datum zadání: 16.08.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce zachycuje způsob, jakým bylo vzpomínáno na obce Lidice a Ležáky, které byly během 2. světové války vyhlazeny nacisty. Text postihuje období od roku 1945 do současnosti, přičemž se zaměřuje na obraz těchto obcí (a tragédií roku 1942) v odbojářských periodikách Hlas revoluce a Národní osvobození. Na základě kvantitativní i kvalitativní analýzy těchto pramenů autorka interpretuje obraz vzpomínání na lidickou tragédii v daných periodikách a zasazuje jej do dobového kontextu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK