Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová kalibrace kalorimetru ATLAS/Tilecal pomocí jetů
Název práce v češtině: Časová kalibrace kalorimetru ATLAS/Tilecal pomocí jetů
Název v anglickém jazyce: Tine calibration of the ATLAS Tile Calorimeter using jets
Klíčová slova: experiment ATLAS Large Hadron Collider CERN hadronový kalorimetr Tilecal kalibrace jety
Klíčová slova anglicky: ATLAS experiment Large Hadron Collider CERN hadronic Tile Calorimeter calibration jets
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2018
Datum zadání: 09.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2018
Konzultanti: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomant(ka) se seznámí s metodou časové kalibrace hadronového kalorimetru Tilecal a se základy zpracování dat v experimentu ATLAS ve srážkách proton-proton. Cílem práce je prozkoumat závislost rekonstruovaného času jednotlivých kanálech kalorimetru Tilecal na deponované energii a dalších parametrech (např. vzdálenost buňky od osy jetu/topoclusteru) a případně vylepšit současnou jednoduchou metodu časové kalibrace pomocí případů s jety. Výsledky práce mohou být použity pro zpřesnění časové kalibrace kalorimetru Tilecal v LHC Run-2.
Seznam odborné literatury
G. Aad et al: Readiness of the ATLAS Tile Calorimeter for LHC collisions, EPJC 70 (2010) 1193
T. Davídek, I. Korolkov, J. Montejo-Berlingen, Timing performance of the Tile calorimeter in 2011 collision data, ATLAS Note ATL-TILECAL-INT-2012-005, CERN, Geneva, 2012
T. Davídek: Instrumentace a časová kalibrace hadronového kalorimetru Tilecal, habilitační práce MFF UK, 2013
ROOT - http://root.cern.ch
http://atlas.web.cern.ch/Atlas/Collaboration/
http://atlas.web.cern.ch/Atlas/SUB_DETECTORS/TILE/
Předběžná náplň práce
Experiment ATLAS je jeden ze dvou hlavních detektorových komplexů na urychlovači LHC v evropské laboratoři CERN (Ženeva), který zkoumá základní interakce elementárních částic ve srážkách proton-proton. Hadronový kalorimetr Tilecal je nedílnou součástí experimentu ATLAS. Časová kalibrace kalorimetru je důležitá nejen pro měření doby letu částic v některých analýzách, nýbrž i pro vlastní rekonstrukci energie.

Diplomant(ka) bude mít k dispozici experimentální data z unikátního experimentu ATLAS. Data ve formátu ROOT se budou zpracovávat ve stejnojmenném programovém prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The ATLAS experiment is one of the two general-purpose detectors at the Large Hadron Collider at CERN near Geneva. The goals of this particle physics experiment are the search for new physics phenomena and precision measurement of the particle interactions. Tilecal is the central hadronic calorimeter of the ATLAS. The calorimeter time calibration is important for the time-of-flight measurement of particles (used in some analyses) as well as for the actual energy reconstruction.

The student will profit from using hot experimental data of the unique ATLAS experiment. Data should be processed in ROOT-framework.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK