Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimality of function spaces for classical integral operators
Název práce v češtině: Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory
Název v anglickém jazyce: Optimality of function spaces for classical integral operators
Klíčová slova: prostory funkcí invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, integrální operátory, optimalita, Hilbertova transformace, Rieszův potenciál
Klíčová slova anglicky: rearrangement–invariant spaces, integral operators, optimality, Hilbert transform, Riesz potential
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2016
Datum zadání: 12.08.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se pokusí dosáhnout nových výzkumných výsledků při studiu problému charakterizace optimálních prostorů funkcí pro klasické integrální operátory.
Seznam odborné literatury
C. Bennett, R. Sharpley: Interpolation of operators, Academic Press, Boston, 1988,
Evans, W. D.; Opic, B.; Pick, L. Interpolation of operators on scales of generalized Lorentz-Zygmund spaces. Math. Nachr. 182 (1996), 127–181,
Cianchi, A.; Kerman, R.; Opic, B.; Pick, L. A sharp rearrangement inequality for the fractional maximal operator. Studia Math. 138 (2000), no. 3, 277–284,
Gogatishvili, Amiran; Opic, Bohumír; Pick, Luboš Weighted inequalities for Hardy-type operators involving suprema. Collect. Math. 57 (2006), no. 3, 227–255,
Kerman, Ron; Pick, Luboš Optimal Sobolev imbeddings. Forum Math. 18 (2006), no. 4, 535–570.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK