Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodování s osobními údaji získanými online
Název práce v češtině: Obchodování s osobními údaji získanými online
Název v anglickém jazyce: Trading of personal data acquried online
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.08.2016
Datum zadání: 11.08.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: PhDr. Filip Huněk, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK