Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svět práce pohledem státu, odborů a zaměstnavatelů. Budování hegemonie.
Název práce v češtině: Svět práce pohledem státu, odborů a zaměstnavatelů. Budování hegemonie.
Název v anglickém jazyce: The world of work through the perspective of state, labour unions and employers. Building a hegemony.
Klíčová slova: práce, stát, odbory, zaměstnavatelé, hegemonie, curriculum
Klíčová slova anglicky: work, state, labour unions, employers, hegemony, curriculum
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.08.2016
Datum zadání: 10.08.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Májíček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zkoumat roli státu a sociálních partnerů Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, tj. reprezentanty zaměstnanců a zaměstnavatelů, v jejich snahách o budování hegemonie ve výkladu světa práce a zaměstnání v rámci středního odborného a učňovského vzdělávání. Postoje ke společnosti, práci či ekonomice se formují významně během středoškolských let. Je proto žádoucí tázat se, jací aktéři mají v tomto formativním období přístup k možnému ovlivňování výkladu světa práce a zaměstnání a jakým způsobem ho aktivně využívají. Diplomová práce bude tuto otázku zkoumat na případu státu, odborů a zaměstnavatelů v České republice v časové ose 1994 – 2016. Cílem práce je ukázat, jaké symetrie/asymetrie vznikají v reprezentaci práce a kapitálu v rámci středního odborného a učňovského vzdělávání. Důraz je kladen na středoškolskou odbornou a učňovskou úroveň z toho důvodu, že absolventi těchto škol velmi často po dokončení své školní docházky nastupují na trh práce. Jako první se tedy tito absolventi střetávají se světem práce v relativně nízkém věku. Metodologie práce bude vycházet z kritické analýzy konceptů hegemonie ve vzdělávání, přičemž se zaměří zejména na dílo Michaela W. Apple. V diplomové práci bude využito analýzy primárních dokumentů (strategické dokumenty, interní dokumenty, záznamy z jednání tripartity atd.) a sekundární literatury.
Seznam odborné literatury
Anyon, J. (2011) Marx and Education. Taylor & Francis.
Apple, M. W. (2000) Official knowledge: Democratic knowledge in a conservative age. 2nd edition. New York: Routledge.
Apple, M. W. (2004) Ideology and curriculum. New York: Routledge.
Bailey, J., Price, R., Esders, L. and McDonald, P. (2010) ‘Daggy shirts, daggy slogans? Marketing unions to young people’, Journal of Industrial Relations , 52 (1): 43–60.
Bryson, A. and Gomez, R. (2003) ‘Buying into union membership’, in H. Gospel and S. Wood (eds) Representing Workers: Union Recognition and Membership in Britain. London: Routledge.
Cregan, C. and Johnston, S. (1990) ‘An industrial relations approach to the free rider problem: young people and trade union membership in the UK’, British Journal of Industrial Relations, 28 (1): 84–104.
Gomez, R., Gunderson, M. and Meltz, N. (2002) ‘Comparing youth and adult desire for unionization in Canada’, British Journal of Industrial Relations, 40 (3): 521–542.
Gomez, R., Gunderson, M. and Meltz, N. (2004) ‘From playstations to workstations: young workers and the experience good model of union membership’, in A.Verma and T. Kochan (eds) Unions in the Twenty-First Century. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Oliver, D. (2010) ‘Union membership among young graduate workers in Australia: using the experience good model to explain the role of student employment’, Industrial Relations Journal, 41 (5): 505–519.
Sultana, R. (1989) ‘Schooling tomorrow’s worker: trade union education in secondary schools’, New Zealand Journal of Industrial Relations, 13: 3–20.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK