Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv komenzální střevní mikroflóry na lokální přirozenou imunitu hostitele
Název práce v češtině: Vliv komenzální střevní mikroflóry na lokální přirozenou imunitu hostitele
Název v anglickém jazyce: Effect of commensal gut microflora on local natural immunity of the host.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2007
Datum zadání: 14.02.2008
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK