Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Strategie kooperativního učení ve výuce na vysoké škole
Název práce v češtině: Strategie kooperativního učení ve výuce na vysoké škole
Název v anglickém jazyce: Strategies of Cooperative Learning in College Classrooms
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2016
Datum zadání: 04.08.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2016
Datum a čas obhajoby: 10.11.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.11.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
  Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK