Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a charakteristika mediálního mixu v Japonsku
Název práce v češtině: Vývoj a charakteristika mediálního mixu v Japonsku
Název v anglickém jazyce: Developmnent and characteristic of the media mix in Japan
Klíčová slova: mediální mix, transmedialita, transmediální vyprávění, manga, anime, videohra, Japonsko
Klíčová slova anglicky: media mix, transmedia, transmedia storytelling, manga, anime, videogame, Japan
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2016
Datum zadání: 04.08.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: Mgr. Jan Švelch, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1.AZUMA, Hiroki. 2009. Otaku: Japan's database animals. University of Minnesota Press, Minneapolis. ISBN 978-0-8166-5351-5.
2.CONDRY, Ian. 2003. The soul of Anime: collaborative creativity and Japan's media success story. Duke University Press, Durham. ISBN 978-0-8223-5380-5.
3.GARCÍA, Hector. 2010. A Geek in Japan: discovering the land of manga, anime, Zen, and the tea ceremony. Tuttle Publishing, Singapore. (anglický překlad 2011, Periplus Editions). ISBN 978-1-4629-0629-1.
4.JENKINS, Henry. 2006. Convergence culture: where old and new media collide. New York University Press, New York. ISBN 978-0-8147-4281-5.
5.JENKINS, Henry. 2007. Transmedia Storytelling 101. [online] [citováno 22. 1. 2017] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
6.JENKINS, Henry. 2011. Transmedia 202: Further Reflections. [online] [citováno 22. 1. 2017] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
7.JENKINS, Henry. 2013. „Media Mix is Anime’s Life Support System”: A Conversation with Ian Condry and Marc Steinberg (Part One). [online] [citováno 26. 4. 2017] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2013/11/media-mix-is-animes-life-support-system-a-conversation-with-ian-condry-and-mark-steinberg-part-one.html
8.KLOZOVÁ, Dominika. 2016. Výzkum japonského mediálního prostředí, jeho statické formy a vlivu na cosplay. [online] (citováno 22. 4. 2017) Dostupné z: https://cemolid.blogspot.cz/2016/12/vyzkum-japonskeho-medialniho-prostredi.html
9.KLOZOVÁ, Dominika. 2016. Fantazie napříč médii: Final Fantasy VII vesmírem nespočtu fanoušků. [online] (citováno 29. 1. 2017) Dostupné z: https://cemolid.blogspot.cz/2016/12/fantazie-napric-medii-final-fantasy-vii.html
10.McQUAIL, Denis. 2002. Úvod do teorie masové komunikace (s českou předmluvou Jana Jiráka). Portál, Praha. ISBN 80-7178-714-0
11.N.N. 2017. Final Fantasy Wiki. [online] [citováno 30. 1. 2017] Dostupné z: http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Final_Fantasy_Wiki
12.N.N. 2017. Code Geass Wiki. [online] [citováno 29. 4. 2017] Dostupné z: http://codegeass.wikia.com/wiki/Code_Geass_Wiki
13.N.N. 2017. Ouran High School Host Club Wiki. [online] [citováno 1. 5. 2017] Dostupné z: http://ouran.wikia.com/wiki/Ouran_High_School_Host_Club_Wiki
14.OGONOSKI, Matthew. 2014. Cosplaying the Media Mix: Examining Japan's Media Environment, Its Static Forms, and Its Influence on Cosplay. Speciál "Material Fan Culture“, Transformative Works and Cultures. [online] (viděno 27. 1. 2007) ISSN 1941-2258. Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/526/439
15.PICARD, Martin. 2013. The Foundation of Geemu: A Brief History of Early Japanese video games. Game Studies. [online] (viděno 27. 1. 2007) ISSN:1604-7982. Dostupné z: http://gamestudies.org/1302/articles/picard
16.REISCHAUER, Edwin O., CRAIG Albert M. 2009. Dějiny Japonska. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha. ISBN 978-80-7106-513-5
17.SCHULES, Doughlas. 2015. Kawaii Japan: Defining JRPGs through the Cultural Media Mix. Kinephanos. [online] (viděno 22. 4. 2007) ISSN 1916-985X. Dostupné z: http://www.kinephanos.ca/2015/kawaii-japan/
18.STEINBERG, Marc. 2012. Anime's media mix: franchising toys and characters in Japan. University of Minnesota Press, Minneapolis. ISBN 978-0-8166-7549-4.
19.STEINBERG, Marc. 2015. 8-Bit Manga: Kadokawa’s Madara, or, The Gameic Media Mix. Kinephanos. [online] (viděno 22. 4. 2007) ISSN 1916-985X. Dostupné z: http://www.kinephanos.ca/2015/8-bit-manga/
20.SÝKORA, Jan; VESELÝ, Karel; KŘIVÁNKOVÁ, Anna; TESAŘ, Antotnín; MIŠKOV, Jan; FLÍGL, Jiří. 2014. Made in Japan: Eseje o současné japonské popkultuře. Labyrint, Praha. ISBN 978-80-87260-63-0.
Předběžná náplň práce
Tématem práce je vývoj mediálního mixu v Japonsku a jeho charakteristika od historie do současnosti. Stěžejními body jsou základní prvky mediálního mixu – manga, anime a videohry. Tato média jsou popsána z historického hlediska v souvislosti s mediálním mixem. Kromě historického vývoje a vzájemného propojení těchto médií práce srovnává mediální mix s termínem transmediální vyprávění. Oba termíny definuje a dokládá jejich podobnost. Na praktickém výzkumu práce jsou ukázány konkrétní příklady mediálního mixu, jejich vzájemné srovnání a zařazení v rámci definovaných termínů mediální mix a transmedialita. Je tak docíleno výběrem vzorků sérií patřících do mediálního mixu a majících odlišná zdrojová média, na kterých jsou dokázány praktiky mediálního mixu, případně transmediálního vyprávění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is about development of the media mix in Japan and its characteristics from the history to the present. The core points are the key elements of the media mix – manga, anime and video games. These media are described within the historical context in connection with the media mix. Beside the historical development and interconnections of these media, the thesis compares the media mix with the term transmedia storytelling. It defines both of these terms and illustrates their similarities. Practical research shows concrete examples of media mix, their mutual comparison and classification within the defined terms of media mix and transmediality. This is achieved by selecting samples with different media source from the media mix that are used as a demonstration for the media mix or transmedia storytelling practices.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK