Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role a možnosti vlády v oblasti podpory společenské odpovědnosti firem
Název práce v češtině: Role a možnosti vlády v oblasti podpory společenské
odpovědnosti firem
Název v anglickém jazyce: The role of public policies in promoting Corporate Social Responsibility
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK