Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antropofágie v kontextu světového folkloru
Název práce v češtině: Antropofágie v kontextu světového folkloru
Název v anglickém jazyce: Anthropophagy in the context of international folklore
Klíčová slova: antropofágie|kanibalismus|folklor|mytologie|tabu|kulturní univerzálie|démonické bytosti|folklorní katalogy
Klíčová slova anglicky: anthropophagy|cannibalism|folklore|mythology|taboo|cultural universals|demonic beings|folklore indexes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2016
Datum zadání: 22.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na problematiku lidojedství jako téměř univerzálního kulturního konstruktu, který nacházíme napříč světovými kulturami, se zvláštním důrazem na zobrazování imaginárních lidojedských bytostí v mezinárodním folkloru a mytologii. Cílem práce je ucelená klasifikace těchto bytostí podle jejich typu a geografické lokality. Na základě této klasifikace pak bude možné sledovat výskyt antropofágů v současném folklorním vyprávění, dokumentovaném v aktuální orální transmisi, a komparovat ho s mezinárodními paralelami.
Seznam odborné literatury
COHEN, Jeffrey Jerome. Monster theory: reading culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
COTTERELL, Arthur. A dictionary of world mythology. New York: Oxford University Press, 1990.
GILMORE, David. Monsters: Evil Beings, Mythical Beasts, and All Manner of Imaginary Terrors. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009.
HUBINGER, Václav. Lidojedství. Praha: Public History, 1996.
KOVEN, Mikel J. Film, folklore, and urban legends. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2008.
LUFFER, Jan. Katalog českých démonologických pověstí. Praha: Academia, 2014.
LEACH, Maria – FRIED, Jerome. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. New York: Funk, 1972.
THOMPSON, Stith. Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
UTHER, Hans-Jörg: The Types of International Folktales. A Clasification and Bibliography. Based on the Systém of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK