Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace geografického kurikula španělsky hovořících zemí
Název práce v češtině: Komparace geografického kurikula španělsky hovořících zemí
Název v anglickém jazyce: Comparison of geographical curriculum of Spanish-speaking countries
Klíčová slova: geografické vzdělávání; kurikulární dokumenty; unifikace vzdělávání; obsahová analýza; komparace; Španělsko; Argentina; Ekvádor; Honduras; Mexiko
Klíčová slova anglicky: geographic education; curriculum documents; unification of education; content analysis; comparison; Spain; Argentina; Ecuador; Honduras; Mexico
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.11.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK