Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stát a církev v Calvinově myšlení: suverénní i kooperující
Název práce v češtině: Stát a církev v Calvinově myšlení: suverénní i kooperující
Název v anglickém jazyce: State and Church in Calvin's Thought: Sovereign Powers in Cooperation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.07.2016
Datum a čas obhajoby: 02.12.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2016
Oponenti: doc. Petr Gallus, Ph.D.
  Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK