Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židé v Březnici (s důrazem na náboženský element a otázku soužití s majoritní společností)
Název práce v češtině: Židé v Březnici (s důrazem na náboženský element a otázku soužití s majoritní společností)
Název v anglickém jazyce: Jews in Breznice (with emphasis on religious element and issue of coexistence with mainstream society)
Klíčová slova: Březnice, ghetto, Lokšany, Nežidé, Židé
Klíčová slova anglicky: Breznice (Bresnitz), Ghetto, Jews, Loksany (Lokshan), Non-Jews
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2016
Datum zadání: 20.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2017
Oponenti: doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pisatel bude pracovat systematicky a samostatně, výsledky svého bádání bude průběžně konzultovat s vedoucím bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
Archiv Židovského muzea v Praze
Ludvík Fürst
Státní okresní archiv v Příbrami
Encyclopedia Judaica
Jiří Fiedler - Židovské památky v Čechách a na Moravě

Zdroje a literatura budou s postupem práce dále doplňovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK