Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dostupnost, organizace a zdravotně sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou
Název práce v češtině: Dostupnost, organizace a zdravotně sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou
Název v anglickém jazyce: Availability, organization and health-social benefits of controlled movement activities in disability children
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2016
Datum zadání: 09.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:10.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK